Artikel 5. Ride Out Regelement.

Vanwege de veiligheid, en om de groep beheersbaar te houden, hanteert de WSFH de navolgende ride-out regels:

5.1 Algemeen:

 1. Alle deelnemers aan een Ride-Out, dus ook introducees, moeten bekend zijn met deze regels, en dienen zich te houden aan eventuele aanvullende regels en aanwijzigingen gegeven door de organisatie, Roadcaptain of Backriders.
 2. Denk altijd allereerst aan je eigen veiligheid. Laat anderen, of deze regels, je niet in een situatie brengen die je niet meer onder controle hebt.
 3. Deelname aan de ride-outs is geheel voor eigen risico.
 4. Het rijden van Ride-outs is alleen voor leden toegestaan. Een niet-lid (introducee) mag één maal een ride-out rijden om een indruk te krijgen van de WSFH, tenzij anders bepaald door het bestuur, en dient zich voor aanvang van de rit te melden bij de organisatie.
 5. Motoren die meerijden dienen in deugdelijke staat te zijn (bijvoorbeeld: banden, remmen en verlichting) en minimaal WA-verzekerd te zijn. De organisatie heeft de mogelijkheid om, bij twijfel, personen te weigeren.
 6. Trikes mogen alleen meerijden met een WSFH-ride-out indien dit een Star-Trike is (d.w.z. een Star-motor als basis) en niet meer dan 2 Star-trikes per ride-out.
 7. Aanmelden en afmelden voor een Ride-Out via het forum, voor 12.00 uur de vrijdag voorafgaand aan de ride-out, tenzij anders vermeld door de organisatie. Bij niet op tijd afmelden zullen de kosten voor eventueel gereserveerde lunch in rekening worden gebracht.
 8. Door de organisatie dient een deelnemerslijst bijgehouden te worden die nadien overhandigd dient te worden aan de ledenadministratie. Een en ander om deelname aan activiteiten te kunnen monitoren in verband met rugbadge toekenning en met het zo nodig innen van nog te betalen lunchgelden.
 9. Alle ride-outs vinden plaats zonder financiële ondersteuning van de WSFH. Het bestuur kan in uitzonderlijke gevallen anders beslissen.
 10. De Voorrijder (1 van de organisatoren) rijdt tijdens de rit voor de Roadcaptain uit, bepaald de route en geeft duidelijk en op tijd richting aan. In voorkomende gevallen kan de Roadcaptain ook de taak van de Voorrijder op zich nemen.
 11. De Backriders sluiten de groep af en bieden hulp bij uitval.
 12. De Blokkers zullen op aanwijzing van de Roadcaptain een aangewezen blok uitvoeren. 
  Het is niet de bedoeling voorrang af te dwingen. Er moet volgens de geldende voorrangsregels een kruising/rotonde worden opgereden, waarna er op de kruising/rotonde gestopt en geblokt wordt.
 13. Roadcaptain, Backriders en evt EHBO'rs zorgen er voor dat ze voor aanvang van de rit op de hoogte zijn van de rustlocaties, relevante telefoonnumers en bij voorkeur ook de route. 
 14. Backriders en de Roadcaptain rijden met oranje veiligheidshesjes aan.
 15. Ivm ervaring zijn Backriders en Roadcaptains leden die al een rugbadge hebben.
 16. Bij slecht weer kan de route in onderling overleg tussen organisatie, Roadcaptain en Backriders worden ingekort of afgelast.

5.2 Organiseren van een Ride-Out:

 1. Tijdens een ride-out ligt de leiding bij de organisatie bestaand uit minimaal 2 personen. Dit zodat bij onverhoopte ziekte/uitval van 1 van de organisatoren, de ander kan voorrijden en de ride-out door kan gaan.
 2. Het bestuur wijst uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de rit een Roadcaptain en Backriders en evt EHBO’er aan voor een Ride-Out.
 3. De organisatie zet de rit uit, regelt evt een lunch en publiceert details op het forum.
 4. Vertrektijd rond 11.00 uur. Tussenstop tussen 12.30 en 13.30 uur. Eindtijd rond 15.30 uur.
 5. Mogelijkheid om te tanken (dicht) bij vertrekpunt.
 6. Vermijd zo veel mogelijk gevaarlijke (voorrangs)kruisingen.
 7. Maak bij voorkeur een lus in je route om bij vertraging/slecht weer de rit makkelijk in te kunnen korten.
 8. Bij een "Old School" Ride-out na ongeveer 50 km een lunch inplannen, maximaal € 12,50 p.p. Altijd proberen de prijs te drukken; binnen een uurtje zijn we weer weg en het is makkelijke omzet! Niet langer dan ongeveer 100 km totaal. 
 9. Bij een "New style" Ride-Out, maximum lengte 70 km, er hoeft geen lunch ingepland te worden. Het eindpunt biedt bij voorkeur voldoende horeca en/of bezienswaardigheden voor een leuke afsluiting.
 10. De organisatie meldt (gevaarlijke) aandachtspunten op de route, zoals nieuwe rijders, gevaarlijke situaties, stopplekken, flitspalen enz. aan de Roadcaptain.
 11. De Roadcaptain geeft dmv een briefing voorafgaand aan de Ride-Out aandachtspunten door aan de deelnemers, volgt de Voorrijder, wijst blokposities aan en bepaalt het tempo, normaal maximaal 60 km per uur. (Snelweg 90 km/h)

5.3 Rijden in baksteen-formatie:

(Zie ook: "Rijden in Konvooi-Animatie")

 1. Let goed op de weg en de motoren voor en naast je, blijf de gehele ride-out scherp en geconcentreerd.
 2. Start zoveel mogelijk afgetankt.
 3. Nieuwe of onervaren rijders kunnen het beste ergens middenin de stoet beginnen om "het truukje" af te kijken. Bij voorkeur begeleid door een ervaren lid. De onervaren rijder rijdt hierbij achter het lid aan en blokt samen met hem de kruisingen/rotondes.
 4. We rijden de gehele ride-out in zgn baksteenformatie, tenzij we rijden in een omgeving met bijvoorbeeld heuvels en (haarspeld)bochten. In die situaties mag je er niet van uitgaan dat iedereen de linker en rechter-rij kan blijven volgen.
 5. Blijf altijd aan de kant rijden waar je de Ride-Out begint, tenzij de Backriders je andere aanwijzingen geven.
 6. Houd altijd voldoende ruimte voor je zodat de rijder schuin voor je ongehinderd naar links of rechts kan uitwijken. Bij stoppen wel voorzichtig naast elkaar gaan staan om de stoet zo kort mogelijk te houden.
 7. Bij aanhouden van teveel ruimte is er het risico dat andere weggebruikers de stoet doorkruisen. Mede hierom goed blokken.
 8. Er moet "vlot" naar voren toe worden opgeschoven, vooral voor wat betreft de rijders aan de rechterkant, zodat de Roadcaptain altijd de beschikking heeft over voldoende blokkers, en om de rijen zoveel mogelijk opgelijnd (even lang) te houden. Daarbij is het gewenst dat de rijders aan de linkerkant indien nodig, de ruimte geven aan de rijders rechts, en dit met een handgebaar even aangeven. (Rechterhand van achter naar voor bewegen.)
 9. Schuif niet op als je ziet dat er even verderop een obstakel/tegenligger/bocht is waarvoor je voorligger wellicht wil uitwijken naar jou rijbaan.
 10. Rijders links geven, indien nodig, bij tegenliggers/obstakels aan dat de rij ingevoegd moet worden in de andere rij. (Uitgestoken linker arm horizontaal van voor naar achteren bewegen).
 11. Geef met een handgebaar de rijder achter je aan dat je wil uitwijken.
 12. Waarschuw elkaar voor een obstakel op de weg door dit aan te wijzen met hand of voet.
 13. Bij sterk afremmen en gas minderen waarschuw je elkaar door de linkerhand opzij omhoog en omlaag te bewegen.
 14. Gebaren en tekens moeten herhaald/doorgegeven worden naar achteren.
 15. Een deelnemer mag niet zomaar stoppen of de stoet verlaten om bijvoorbeeld op iemand te wachten.
 16. Het spelen met de gashandel tijdens de ride-out om de uitlaten te laten horen is ongewenst.
 17. Bij kleine kinderen en dieren rustig aan doen en gas terugnemen. Ruiters halen we stapvoets en stationair rijdend in.

5.4 Blokken:

 1. Bij groepen met meer dan tien personen wordt er altijd geblokt.
 2. De Roadcaptain geeft door middel van het opsteken van één of meerdere vingers aan hoeveel blokkers een kruising/rotonde moeten blokken. Hij kan ook exact aanwijzen waar de blokkers moeten gaan staan.
 3. Als de voorste blokkers al zien dat het eerstvolgende blok voor de linker danwel rechterkant voor hem is, kan hij alvast de meest voorste positie innemen in de stoet. (Achter de Roadcaptain)
 4. Indien mogelijk geeft de Roadcaptain ruimte aan een aangewezen blokker om hem alvast te laten passeren en het blok in te nemen.
 5. Stop als Blokker zodanig dat de rest je veilig kan passeren.
 6. Mocht je zien dat aan jouw kant van de weg niet voldoende geblokt wordt, vul dan dit gat voorzichtig op (houd altijd rekening met hen die achter je rijden).
 7. Blokkers sluiten voor de Backrider weer aan, in dezelfde rij, na een teken (hand/knik) van de Backrider. In feite neemt de Backrider het blok over van de Blokker. De bedoeling hiervan is dat de Backriders niet geconfronteerd worden met een geblokte weggebruiker die voorrang neemt.

5.5 Uitval

 1. Denk allereerst aan je eigen veiligheid en waarschuw daarna desnoods andere weggebruikers.
 2. Ga bij uitval van je motor vlot, maar vooral zo veilig mogelijk, aan de kant en wacht op de Backriders.
 3. De groep vervolgt in principe de ride-out.
 4. De Backriders overleggen via mobiele communicatie met de Roadcaptain. Eén van de backriders en evt een EHBO’er blijven bij en ondersteunen de uitvaller. De andere backrider rijdt met de groep verder. De Roadcaptain zoekt evt een veilige plek om met de groep te stoppen. Houd daarbij altijd voldoende ruimte voor het doorgaande verkeer (in 1 lijn achter elkaar staan ipv naast elkaar). Is de uitval niet door ons zelf op te lossen dan schakelen de Backriders de hulpdiensten (ANWB/Ambulance/Politie) in.
 5. Laat de hulpverlening in principe over aan de Backriders en, om gevaarlijke situaties met andere weggebruikers te voorkomen, ga niet zomaar stoppen tenzij het duidelijk is dat je hulp noodzakelijk is.

5.6 Snelweg:

 1. Over het algemeen ongewenst, zeker met grotere groepen.
 2. Pas je snelheid aan, aan de grootte van de groep. Een snelheid van 80 km betekent bij tien man 90 km achteraan in de groep, bij twintig man 100 km en bij dertig man 110 km.
 3. Haal zo min mogelijk in, en zeker niet als het druk is op de weg.
 4. Bij inhalen geeft de Roadcaptain dit aan door zijn linkerhand op te steken en dient iedereen dit teken door te geven. Pas op het moment dat de backriders achterin de groep gezekerd hebben, haalt de groep in, van achter naar voor. Dwz dat je pas naar links gaat als de rijder achter je al op de linkerbaan rijdt.
 5. De backriders zorgen er voor dat er niet rechts kan worden ingehaald.
 6. Houd ook na het inhalen snelheid zodat men achter je ook veilig naar rechts kan komen zonder iemand af te moeten snijden.
 7. Geef medeweggebruikers ruimte bij het in- en uitvoegen, ook als zij "door de stoet heen willen".
 8. Probeer op de snelweg nooit een andere weggebuiker te blokkeren.

5.7 Tot Slot:

 1. Geef alleen op een opbouwende manier tips en kritiek op iemands rijstijl of omgang met deze regels. Laat iedereen in zijn waarde.

Samenvatting:

 1. Denk altijd allereerst aan je eigen veiligheid. Laat anderen, of deze regels, je niet in een situatie brengen die je niet meer onder controle hebt.
 2. De Blokkers zullen op aanwijzing van de Roadcaptain een aangewezen blok uitvoeren. 
  Het is niet de bedoeling voorrang af te dwingen. Er moet volgens de geldende voorrangsregels een kruising/rotonde worden opgereden, waarna er op de kruising/rotonde gestopt en geblokt wordt.
 3. Let goed op de weg en de motoren voor en naast je, blijf de gehele ride-out scherp en geconcentreerd.
 4. Nieuwe of onervaren rijders kunnen het beste ergens middenin de stoet beginnen om "het truukje" af te kijken. Bij voorkeur begeleid door een ervaren lid. De onervaren rijder rijdt hierbij achter het lid aan en blokt samen met hem de kruisingen/rotondes.Blijf altijd aan de kant rijden waar je de Ride-Out begint, tenzij de Backriders je andere aanwijzingen geven.
 5. Houd altijd voldoende ruimte voor je zodat de rijder schuin voor je ongehinderd naar links of rechts kan uitwijken.
 6. Er moet "vlot" naar voren toe worden aangesloten, vooral voor wat betreft de rijders aan de rechterkant, zodat de Roadcaptain altijd de beschikking heeft over voldoende blokkers, en om de rijen zoveel mogelijk opgelijnd (even lang) te houden. Daarbij is het gewenst dat de rijders aan de linkerkant indien nodig, de ruimte geven aan de rijders rechts, en dit met een handgebaar even aangeven. (Rechterhand van achter naar voor bewegen.)
 7. Gebaren en tekens moeten herhaald/doorgegeven worden naar achteren.
 8. Een deelnemer mag niet zomaar stoppen of de stoet verlaten om bijvoorbeeld op iemand te wachten.
 9. Stop als Blokker zodanig dat de rest je veilig kan passeren.
 10. Blokkers sluiten voor de Backrider weer aan, in dezelfde rij, na een teken (hand/knik) van de Backrider. In feite neemt de Backrider het blok over van de Blokker. De bedoeling hiervan is dat de Backriders niet geconfronteerd worden met een geblokte weggebruiker die voorrang neemt.
 11. Ga bij uitval van je motor vlot, maar vooral zo veilig mogelijk, aan de kant en wacht op de Backrider, de groep vervolgt in principe de ride-out.
 12. Laat de hulpverlening in principe over aan de Backriders en, om gevaarlijke situaties met andere weggebruikers te voorkomen, ga niet zomaar stoppen tenzij het duidelijk is dat je hulp noodzakelijk is.
 13. Probeer nooit een andere weggebruiker te blokkeren op de snelweg.
 14. Houd het gezellig ;-)

Het rijden in konvooi is een mooie ervaring. Als je je maar aan deze regels houdt, ook voor de veiligheid van je maten.