Het rijden in konvooi

De meesten van jullie hebben misschien al ervaring met het rijden in kleine of grotere groepen. Met natuurlijk verschillende ervaringen. Het rijden in konvooi vereist concentratie en discipline, en het is bovendien vermoeiend. Je waant je zeker, maar juist dat kan gevaarlijk zijn. Vooral bij grote groepen worden kruisingen geblokt. Dit betekent echter niet dat een recht hierop afgedwongen mag worden.
De wet zegt dat een verkeersdeelnemer zich niet tussen een gesloten groep mag dringen. Hiermee hebben we de mogelijkheid onze gesloten groep van motorrijders te beschermen, en wel doordat wij WSFH-leden de andere verkeersdeelnemers erop te wijzen dat er een konvooi rijdt, alleen als de verkeerssituatie dit toelaat. De rijders in een konvooi mogen zich dit niet als recht toe-eigenen.
Een ieder is uiteindelijk voor zijn eigen veiligheid en die van de groep verantwoordelijk. Steeds weer kan het voorkomen dat een ongeduldige verkeersdeelnemer zich midden tussen een konvooi wil manoevreren, en daarbij kan het tot gevaarlijke situaties leiden. De deelnemers dienen dus kruisingen e.d goed te blokken, en zich niet te laten wegdringen door andere verkeersdeelnemers.

Roadcaptain
· Bepaalt de route.
· Bepaalt de stops.
· Bepaalt de snelheid.
 
Konvooi deelnemer:
· Rijdt in baksteenformatie op een veilige afstand achter zijn voorganger.
· Rijdt enkel zo snel dat de veilige afstand door degene die hem volgt bijgehouden kan worden.
· Zorgt voor de veIligheid van de groep door -als hij aan de beurt is - kruisingen en rotondes te blokken op aanwijzing van de Road-Captain.
- In principe zijn altijd de 1e, 2e en eventueel 3e rijder (na de Roadcaptain) verantwoordelijk voor het blokken.
- Nadat de groep voorbij is gereden, sluiten de blokkers zich na een teken van de backriders, vóór de backriders weer bij de groep aan, in dezelfde rij.
· Haalt de groep niet in.
- Houdt de linker danwel rechter positie gedurende de hele rit, en wisselt dus niet van baan, tenzij aangegeven door de Roadcaptain of Backriders.
 
Nieuwe rijders
- Moeten zich even bij de roadcaptain te melden voor aanvang van de rit voor aanwijzigingen.
- Degenen die langzaam rijden of rijders met weinig ervaring kunnen het beste ergens in
het midden van het konvooi rijden omdat daar de snelheid niet veel hoger is, en om "het truukje" even af te kijken.
- Vwb het afzetten van kruispunten e.d. worden voorafgaande aan de ride-out evt afspraken gemaakt.
 
De backriders: (2 personen)
Zijn ervoor verantwoordelijk dat niemand achterblijft en dienen tevens te vermijden dat het konvooi uiteenvalt.
Dit zijn over het algemeen de meest ervaren motorrijders.
 
Stoppen/Opstellen:
 
 
 
 
 
 
 
Bij het opstellen voor begin van de rit moeten zo goed als mogelijk in 2 gelijke rijen worden opgesteld.
Bij het stoppen voor kruisingen, verkeerslichten en bij het opstellen voor de rit, wordt in rijen van 2 aangesloten en de afstand
tot de motor voor je dient zo klein mogelijk te zijn, zodat vlot oversteken van de kruising door de hele groep mogelijk is.

 
Gaten (te grote afstanden) sluiten
 
 
 
 
 
 
 
Het kan natuurlijk gebeuren dat er een te grote afstand tussen 2 rijders ontstaat omdat iemand het konvooi verlaat, bijvoorbeeld om te blokken.
Levensgevaarlijk is het zijwaarts verplaatsten om dit gat te sluiten. De juiste manier is laterale verschuiving, d.w.z. op het zelfde spoor van achter naar voren opschuiven.
 
Afzetten van een kruising
Vooral bij grote groepen is het van belang de kruising op zo’n manier af te zetten, dat de gehele groep in een keer de kruising kan oversteken, zodat de groep niet uiteenvalt.
De roadcaptain van het konvooi laat door middel van opgestoken vingers zien hoeveel motoren de kruising dienen te blokken. De eersten in het konvooi nemen deze taak dan op zich.
Degenen die de kruising geblokt hebben wachten tot de hele groep gepasseerd is en sluiten na een teken (handgebaar of "knikje") van de backriders weer achteraan, in hun eigen rij.
Bij de volgende kruising zetten degenen die nu vooraan rijden deze af en sluiten dan weer aan.
 
Rechts afslaan
De roadcaptain van het konvooi steekt 1 vinger in de lucht, de eerste van de groep weet nu dat hij het verkeer dient te blokken.
Nadat de groep gepasseerd is, sluit hij, na een teken (handgebaar of "knikje") van de backriders, weer achteraan in zijn eigen rij.