"Star Supporter"

Lid zonder Star:

 1. Een Star-Support-er is een lid van de WSFH met dezelfde rechten en plichten als een Member, m.u.v. het stemrecht.
  (Meepraten over veranderingen/voorafgaand aan een stemming kan uiteraard wel.)
 2. Iemand die langer als 3 jaar (recht op) een rugbadge heeft, mag overgaan van Member naar Star-Support-er van de WSFH, ongeacht of hij een Star-motor bezit/berijdt.
 3. Een Member heeft recht op een rugbadge na minimaal 2 jaar lidmaatschap als "Member" met inzet voor de club, waaronder het organiseren van 2 ride-outs en inzet/aanwezigheid op 2 meerdaagse-evenementen.
 4. De aanvraag voor een rugbadge moet door een Member met rugbadge worden aangevraagd bij het bestuur.
 5. Over de uiteindelijke toewijzing van een rugbadge zal door het bestuur worden beslist.
 6. Een "Star-Lady" (partner van een lid), kan op verzoek van dat lid, na de bovengenoemde "3-jaar-periode", ook overgaan naar de groep Star-Support. (Hiermee wordt de mogelijkheid aan de huidige Ladies/Partners geboden om ook mee te genieten van de voordelen van het lidmaatschap (bijvoorbeeld incidentele lunch/korting/koffie/pontje enz), en om ook een bijdrage te leveren aan de club/evenementen/enz).
 7. Ex-Leden die voldoen/voldeden aan de "3 jaar - eis", en destijds zijn "vertrokken" omdat ze geen Star meer bezitten, mogen hier ook gebruik van maken.
 8. Voor bijvoorbeeld het Ardennen weekend/Kort door de Bocht/Salland weekend/Betuwe weekend enz zouden de organisatoren kunnen overwegen om deze vanaf het ingaan van deze regeling, dan ook alleen toegankelijk te maken voor leden (en hun partner). (En dus inclusief Star-Support-ers).

Dit houdt ondermeer in dat:

 1. Star Supporters de reguliere contributie betalen.
 2. Zij op het forum de "rang" Star-Support" krijgen, en ipv de "WSFH-Member" badge, een "WSFH-Support" badge dragen.
 3. Zij op een motor mogen meerijden met een club Ride-Out, met inachtneming van de veiligheid. M.a.w. bijvoorbeeld niet op een aanmerkelijk lichtere motor die niet met de rest kan meekomen. (Als richtlijn minimaal 650cc, zoals de nu lichtste Stars die meerijden).
 4. De Star-Support-ers ook, naar mogelijkheid, het initiatief nemen om bijvoorbeeld een Ride-Out of meeting te organiseren en/of actief meedoen en zich inspannen tbv het "club-leven" en club-activiteiten.
 5. Het "voorrijden" van een Ride-Out mag ook met een auto.
 6. Volledig zelfstandig en "los", buiten (achter) de Ride-Out aanrijden is een mogelijkheid. (Zoals voor elke weggebruiker).
 7. Het is dus (nog steeds) niet mogelijk "nieuw-lid" te worden zonder Star-Motor.
 8. De mogelijkheid om je partner mee te nemen/te laten deelnemen aan een evenement blijft gewoon bestaan.
 9. Het "pinkster-treffen" blijft open voor "alles en iedereen"