Bestuur: 

Voorzitter: Kokkie
Penningmeester/Secretariaat: Trix
Evenementen: Dutch
 

Postadres:
Via mailadres

Bankgegevens WSFH:
IBAN/Rekeningnummer:
NL79 RABO 0324 1428 54
Tnv WildstarFanHolland
BIC: RABONL2U
 
Vragen over de website en/of het forum: